COVID 19

Plan de adaptación (protocolo) a situación COVID 19 para o curso 2021-22 [Documento PDF] 
Plan de continxencia fronte a situación COVID 19 para o curso 2021-22 [Documento PDF]